“Hoe meer je leert lachen, des te vrijer je zult worden.”

Bô Yin Râ, Opstanding.  

BUITEN HET LEERWERK

De navolgende boeken behoren weliswaar niet tot het officiële leerwerk van Bô Yin Râ, maar ondersteunen en verlichten zonder meer zijn visie en inzichten.

Ook deze zijn rechtsteeks te bestellen bij Aurora Productions en De Boekenvriend.

Titel: Godsontkenning

Dit boek valt buiten het leerwerk, maar sluit daar geheel bij aan. “Aan God twijfelen, of zelfs God loochenen is voor God-bewuste mensen slechts onbegrijpelijke dwaasheid, wanneer ooit onder de naam ‘God’ – zoals dat toch gewoonlijk vanzelfsprekend is – het uit zichzelf-zijnde eeuwige wordt verstaan.

Wanneer ontelbare mensen aan God menen te mogen twijfelen, dan twijfelen zij in waarheid niet aan God – in de hoogste betekenis van het woord – maar aan de door de hersenen uitgedachte voorstellingsvorm.”

74 pag. / Geb. met stofomslag, z.j. / 20,8 x 12.8 cm. / Vertaling E. van Eeden

Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions.

Titel: Occulte Raadsels

Dit boek valt buiten het leerwerk, maar sluit daar geheel bij aan. ”Slechts een ding is nodig! – Dat ‘ene’ trachten al mijn boeken duidelijk te maken, en al mijn werken heeft ten doel, de veilige weg te wijzen waarop men dat ‘ene’ bereiken kan…

Wanneer ik nu hier in dit boek echter over dingen spreek die van geheel andere aard zijn, dan moet ook dat de weg verlichten en zijpaden helpen vermijden.”

104 pag. / Pb., 1977 / 18 x 12 cm. / Vertaling E. van Eeden

Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions.

Titel: Het Rijk van de Kunst

Vademecum voor kunstvrienden en kunstenaars. Dit boek houdt zich in korte maar zeer inhoudrijke hoofdstukken met alle vragen over de beeldende kunst bezig.

165 pag. / Pb., 2006 / 20,5 x 14,5 cm. / Vertaling Pieter van Exter

Klik HIER om de eerste vier hoofdstukken en de inhoudsopgave – van dit boek – als pdf te downloaden.

Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions.

Titel: Geestelijke Relaties

In dit bij zijn leerwerk aansluitende boek verklaart Bô Yin Râ de positie van waaruit hij zijn opdracht heeft uitgevoerd om de ontvankelijke mens te wijzen op het voor hem hoogst mogelijk bereikbare.

Er wordt in beschreven hoe zijn boeken inhoud en vorm hebben gekregen, welke condities daarbij golden en wat zijn bron was, teneinde zijn persoon en aardse omstandigheden van twijfel te vrijwaren.

Omdat dit boek niet op zichzelf staat, is het register opgenomen van zijn volledige leerwerk.

112 pag. / Pb., 2004 / 18 x 12 cm. / Vertaling E. van Eeden, bewerkt door Q. A. J. Swagerman

Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions.

Titel: Codicil bij mijn Geestelijk Leerwerk

Dit boek maakt geen deel uit van de ‘Hortus Conclusus’, maar de inhoud sluit er wel zeer nauw op aan.

Het is, aldus Bô Yin Râ, zijn laatste woord over zijn geestelijke leerwerk. In zeven hoofdstukken spreekt hij nog eens over een aantal belangrijke thema’s, zoals over de aard van de Stralenden en het licht dat zij in de wereld verspreiden, over het hoge doel, over de liefde en de dankbaarheid, over inzicht en ervaring, over het belang van het dagelijks leven.

166 pag. / Pb. met flappen, 2018 / 18,2 x 12 cm. / Vertaling Rob van der Hoeden

Klik HIER om het eerste hoofdstuk en de inhoudsopgave – van dit boek – als pdf te downloaden.

Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions.

Titel: Voor Eigen Zaak

Dit boek valt buiten het leerwerk en bevat een rectificatie van veel misverstanden over het leven en werk van de schrijver.

40 pag. met portret van auteur / Pb., 1998 / 18 x 12 cm. / Vertaling E. van Eeden

Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions.

Onvermeld mogen zeker ook de navolgende boeken niet blijven.

 

Titel: Bô Yin Râ – leven en werk

Rudolf Schott, die deze biografie schreef, was jarenlang bevriend met Bô Yin Râ.

In zijn boek geeft Schott ons een levendig beeld van de mens en zijn werk. Het boek is verlucht met een zevental foto’s.

144 pag., geïll. / Pb., 2000 / 20,5 x 14,5 cm. Vertaling E. van Eeden

Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions.

Titel: Symboolvorm en werkelijkheid in de schilderijen van Bô Yin Râ

Voordracht, gehouden op 6 juli 1957 in Darmstadt, ter gelegenheid van de door de ‘Kunstverein’ georganiseerde tentoonstelling van schilderijen van Bô Yin Râ.

48 pag., geill. / Pb., 2001 / 20,5 x 14,5 cm. Vertaling J. van Seters-Roozendaal

Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions.