32 Hortus Conclusus_490 180 pag. / Pb., 1967 / 18 x 12 cm. Vertaling E. van Eeden Bestellen

Hortus Conclusus

Het laatste deel van het geestelijk leerwerk, waarvan de titel - de omsloten tuin - , tegelijk de aanduiding voor het gehele leerwerk werd. Het boek bevat een boodschap, die het aardse bestaan van de mens als een, weliswaar kleine, doch ook zeer belangrijke periode uit een veel omvattender en bovendien onvergankelijk gebeuren behelst.   Inhoudsopgave Gesprek aan de poort Over de eenvoud in al het eeuwige Over de verandering van de positie en over de 'treden' Over bewustzijnssituaties en hulp in leed Over het bewustzijn der afgestorvenen Over de hoge inzet van de helper Over het spotbeeld van het eeuwige 'ik' Nog eens over waarheid en werkelijkheid Over tijdelijke en eeuwige ruimte Over Aziatische religies Over het mysterie van het Morgenland Over de godsdienstvormen Over instemming en geloof Over het verkeerde godsbeeld Over de zin van alle lering Waar ik slechts overbrenger ben Wie ik niets heb te zeggen Over het eeuwige zieleheil Over de vertragende zucht tot vragen Over de tijdelijke en de eeuwige ziel Wat na de dood blijft Over een naam en een noodhulp Wat men zelf zou moeten bedenken Bedenkelijke onderschatting Over de dwangpositie der zielzorgers Hoe het eeuwige voor zichzelf 'natuurlijk' is Tot slot en ten afscheid

Terug naar overzicht