15 Golgotha_490 208 pag. / Pb., 2009 / 18,5 x 12 cm. Vertaling M. Ter Marsch-Keen, 3e druk, bewerkt door Pieter M. G. van Exter Bestel boek Download ePub

Het Mysterie Van Golgotha

Dit, naar zijn eerste hoofdstuk genoemde boek vertelt over dat wat op Golgota werkelijk gebeurde en wat daarmee innerlijk samenhangt. “Oordeel niet te snel, wanneer u veel vindt wat u aanvankelijk nog vreemd lijkt. U zult dikwijls moeten lezen vóór de verstopte schachten van uw gevoel zijn opengelegd om het levend water uit de oergronddiepten van uw zijn omhoog te laten stijgen naar het licht.”   Inhoudsopgave Het mysterie van Golgota De ergste van onze vijand Liefde en haat De groei der ziel Geestelijke leiding Occultistische oefeningen Mediumschap en kunstzinnig scheppen Aan de bron van het leven De 'opneming in de witte loge' Dwaze verzinsels

Terug naar overzicht