23 Het Huwelijk_490 240 pag. / Pb., 1983 / 18 x 12 cm. Vertaling E. van Eeden Bestellen

Het Huwelijk

Het huwelijk is, zoals Bô Yin Râ aantoont, diep in het geestelijke gegrondvest. Daarom is dit boek voor allen geschreven, die het geluk in het huwelijk zoeken; voor hen kan het raad en hulp betekenen. “Maar ook in het innerlijkst gevoel van de mens die het huwelijk kent zoals het hierop aarde tot stand moet komen zal stilweg te bemerken zijn dat een mysterie in het ware huwelijk wordt verwezenlijkt… Deze werkelijkheid toch zal ieder echtpaar langzamerhand meer en meer moeten leren voelen, wanneer het wil inzien dat het in eeuwigheid verbonden is.”   Inhoudsopgave Over de verheven heiligheid van het huwelijk Over de liefde Over gemeenschap Over leed en vreugde Over verzoeking en gevaar Over de dwang van alledag Over de wil tot eendracht Over de erfelijkheid van het geluk Over eeuwige verbondenheid

Terug naar overzicht