24 Het Gebed_490 136 pag. / Pb., 1996 / 18 x 12 cm. Vertaling E. van Eeden Bestellen

Het Gebed

In dit boek wordt in drie beschouwingen over de geheimnisvolle passage uit de bergrede over bidden, zoeken en aankloppen, het mysterie van het bidden doorlicht. “Niemand leert op deze wijze ‘bidden’, die zijn eigen wil niet volkomen leert verenigen met de wil van de ‘Vader’!. Voor hem die dan, verenigd met de wil van de eeuwige ’Vader’, vermag te bidden, zal al zijn bidden - onverschillig waarom hij bidt - een bidden zijn om ‘vleugels’ die waarlijk ‘hoger dragen dan adelaarswieken’.” Aan dit boek zijn 24 gebeden voor de meest verschillende levensomstandigheden en gemoedsbewegingen toegevoegd.   Inhoudsopgave Het mysterie van het bidden Zoekt, en gij zult vinden Vraagt, en gij zult ontvangen Klopt, en u zal worden opengedaan Geestelijke vernieuwing Zo moet ge bidden

Terug naar overzicht