02 Levendegod-490 300 pag. / Pb. met flappen, 2012 / 18,2 x 12 cm Vertaling J. Moorman, bewerkt door Pieter M.G.van Exter. Bestel boek Download ePub

Het Boek Van De Levende God

Dit boek, één van de belangrijkste werken van Bô Yin Râ, voert diep in de oeroude geheimen der religies. "Wilt u ze doorgronden, dan moet u zorgen ze in uw binnenste te beleven. Zij openbaren zich waarlijk slechts aan hem die met inspanning van alle krachten het begrijpen daarvan verovert. Met het 'lezen' van mijn woorden zult u weinig veroverd hebben."   Inhoudsopgave De Tabernakel Gods bij de mensen De ‘Witte Loge’ Bovenzinnelijke ervaring De weg Ain Sôph Over het zoeken naar God Over daad en doen Over heiligheid en zonde De ‘occulte’ wereld De verborgen tempel Karma Oorlog en vrede De eenheid der religies De wil tot het Licht De hoge krachten van het kennen Over de dood Over de geest Het pad der volmaking Over het eeuwige leven In het Oosten woont het licht Geloof, talisman en godenbeeld De magie van het woord Een roep uit Himavat Eucharistie

Terug naar overzicht