“Al je worstelen is slechts een voortdurende beproeving van je geduld en van je reeds verworven kracht in eigen wil.”

Bô Yin Râ, Het Boek van de Levende God.  

HOME

Bô Yin Râ is de geestelijke naam van de schrijver en kunstschilder Joseph Anton Schneiderfranken, die van 1876 tot 1943 leefde in Duitsland en Zwitserland. Tijdens zijn leven was Bô Yin Râ tegelijk bewust in zowel het aardse als het eeuwige leven. Het was het doel van de schrijver deze ervaring en zijn weten omtrent het eeuwige ter beschikking te stellen aan wie er voor openstaat.

Het hoofdwerk van Bô Yin Râ bestaat uit tweeëndertig boeken die gedurende de jaren 1919-1936 verschenen. Zonder een school of een nieuw ‘systeem van denken of geloven’ te verkondigen, toont Bô Yin Râ vanuit verschillende gezichtspunten de weg waarlangs de mens zich weer bewust kan worden van zijn onvergankelijke geestelijkheid. Ook de levensproblemen van het individu en de samenleving verschijnen in een nieuw licht.

ACTUEEL

December 2020

De Stichting heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht en per email verzonden naar al degenen die al eerder te kennen hebben gegeven deze te willen ontvangen.

Wilt u deze in de toekomst ook ontvangen, dan kunt u zich via DEZE LINK daarvoor aanmelden.

U kunt HIER deze nieuwsbrief alsnog als Pdf file downloaden.

Januari 2020

De Stichting heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht en per email verzonden naar al degenen die al eerder te kennen hebben gegeven deze te willen ontvangen.

Wilt u deze in de toekomst ook ontvangen, dan kunt u zich via DEZE LINK daarvoor aanmelden.

U kunt HIER deze nieuwsbrief alsnog als Pdf file downloaden.

September 2019

De Stichting heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht en per email verzonden naar al degenen die al eerder te kennen hebben gegeven deze te willen ontvangen.

Wilt u deze in de toekomst ook ontvangen, dan kunt u zich via DEZE LINK daarvoor aanmelden.

U kunt HIER deze nieuwsbrief alsnog als Pdf file downloaden.