• "Leed is de voorwaarde voor de vreugde en zijn onderpand."

  Bô Yin Râ, Boek van de Koninklijke Kunst.

Over Bô Yin Râ

Bô Yin Râ is de geestelijke naam van de schrijver en kunstschilder Joseph Anton Schneiderfranken, die van 1876 tot 1943 leefde in Duitsland en Zwitserland. Tijdens zijn leven was Bô Yin Râ tegelijk bewust in zowel het aardse als het eeuwige leven. Het was het doel van de schrijver deze ervaring en zijn weten omtrent het eeuwige ter beschikking te stellen aan wie er voor openstaat.

Het hoofdwerk van Bô Yin Râ bestaat uit tweeëndertig boeken die gedurende de jaren 1919-1936 verschenen. Zonder een school of een nieuw ‘systeem van denken of geloven’ te verkondigen, toont Bô Yin Râ vanuit verschillende gezichtspunten de weg waarlangs de mens zich weer bewust kan worden van zijn onvergankelijke geestelijkheid. Ook de levensproblemen van het individu en de samenleving verschijnen in een nieuw licht.

Het Leerwerk | Lijst

  Selecteer een boek voor meer informatie en verkrijgbaarheid. Download e-books.

  De Stichting

  De ‘Stichting ter bevordering van uitgave van werken van Bô Yin Râ’ zorgt ervoor dat de boeken van Bô Yin Râ in de Nederlandse taal beschikbaar zijn. De stichting vertaalt en bewerkt daartoe sinds 1960 het Duitstalige leerwerk naar hedendaags Nederlands. Ook zorgt de stichting ervoor dat het leerwerk vindbaar en verkrijgbaar is. De Duitse werken zijn verkrijgbaar bij Kober Verlag.

   

  Doneren
  Het werk van de stichting wordt financieel mogelijk gemaakt door donaties. Doneer op rekening nummer NL51INGB0003092141 t.n.v. Stichting Bô Yin Râ.

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Secretariaat:
  Wassenaarsestraat 100
  2586 AR Den Haag.
  Tel: 070-7445300
  Mail: info@boyinra.nl
  RSIN: 811172892
  Doneren: NL51INGB0003092141
  t.n.v. Stichting Bô Yin Râ