• "Het begin van de weg is hier op aarde, middenin het leven van alledag te vinden."

  Bô Yin Râ, Het geheim.

Over Bô Yin Râ

Bô Yin Râ is de geestelijke naam van de schrijver en kunstschilder Joseph Anton Schneiderfranken, die van 1876 tot 1943 leefde in Duitsland en Zwitserland. Tijdens zijn leven was Bô Yin Râ tegelijk bewust in zowel het aardse als het eeuwige leven. Het was het doel van de schrijver deze ervaring en zijn weten omtrent het eeuwige ter beschikking te stellen aan wie er voor openstaat.

Het hoofdwerk van Bô Yin Râ bestaat uit tweeëndertig boeken die gedurende de jaren 1919-1936 verschenen. Zonder een school of een nieuw ‘systeem van denken of geloven’ te verkondigen, toont Bô Yin Râ vanuit verschillende gezichtspunten de weg waarlangs de mens zich weer bewust kan worden van zijn onvergankelijke geestelijkheid. Ook de levensproblemen van het individu en de samenleving verschijnen in een nieuw licht.

Het Leerwerk

  Selecteer een boek voor meer informatie en verkrijgbaarheid

  De Stichting

  Stichting Bô Yin Râ ziet het als haar opdracht het geestelijk welzijn te bevorderen op basis van het leerwerk van Bô Yin Râ. Daartoe zorgt de Stichting er sinds 1960 voor dat het Duitstalige leerwerk in de Nederlandse taal beschikbaar is voor iedereen.

  Meer informatie over de stichting vindt u in het beleidsplan en de jaarverslagen.  Het werk van de stichting wordt financieel mogelijk gemaakt door donaties. Doneer op rekening nummer NL51INGB0003092141 t.n.v. Stichting Bô Yin Râ.

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Secretariaat:
  Wassenaarsestraat 100
  2586 AR Den Haag.
  Tel: 070-7445300
  Mail: info@boyinra.nl
  RSIN: 811172892
  Doneren: NL51INGB0003092141
  t.n.v. Stichting Bô Yin Râ